Important Info | Visit Prizren

Informata të Rëndësishme


Numrat e Emergjencës

Policia 192 ose 029 244 740
Zjarrfikësat 193 ose 029 622 093
Ndihma e shpejt 194 ose 029 243 888
Qendra e thirrjeve 112
Alo Komuna +383 (0) 45 119 200

 

Numrat të nevojshëm

 

Kodi Shtetëror +383
Kodi i Prizrenit (0)29
Stacioni i autobusave 044
Posta 988
Spitali 029 241 123
Aeroporti i Pristines +383(0)38 50 15 02 12 14

 

Misionet Diplomatike ne Kosovë

 

Kontaktet e Misioneve Diplomatike ne Kosovë mund te gjeni ne linkun ne vijim
http://mfa-ks.net/misionet/495/misionet-e-huaja-n-kosov/495