960 - Lajmi Single | Visit Prizren

Lajmet

Ftesë për debat publik!
Ftesë për debat publik!
24-05-2019
Ftesë për debat publik!

Komuna ka hartuar propozim rregulloren e re për transparencë në komunën tonë. Ftoheni në debat publik të propozim rregullores dhe mirëpresim të gjitha sugjerimet tuaja eventuale të cilat do të kontribuonin në finalizimin e dokumentit deri në votimin e tij në KK-ë.

Rregullorja do jetë e hapur për diskutim rreth 45 ditë.

P.s : Propozim rregulloren e gjeni të lidhur në attach dhe në ueb faqe të komunës sonë. Keni leje që ta adresoni edhe të OJQ-ë tjera dhe qytetarë që ju e vlerësoni se mund të japin kontribut në ketë drejtim.

Mbes në pritje të propozimeve tuaja dhe bashkëpunimit funksional e profesional për këtë dokument.

Propozim Rregullore për Transparencë kliko ketu