Religjioni - Per Prizrenin | Visit Prizren

Religjioni

Në Prizren jetojnë shqiptarët, turqit, romët, boshnjakët, serbët dhe të tjerë.
Në mozaikun e përkatësive fetare të qytetarëve të Prizrenit dominon besimi islam, pastaj besimi katolik, ortodoks dhe besimet tjera.
Prizreni ka një numër të konsiderueshëm të xhamive, kishave ortodokse, katolike, pastaj  teqeve dhe tyrbeve, të cilat bashkëkrijojnë madhështinë dhe harmonin e arkitekturës fetare të Prizrenit.

Prizreni bën pjesë në mesin e qyteteve natyrore, ku intervenimi i dorës së njeriut është mjaft i vogël në krahasim me bukuritë që i ka krijuar vetë natyra.
Mbi këtë kontekst të përkryer natyror dhe relief mjaft të përshtatshëm gjeografik, është ndërtuar e gjithë arkitektura dhe civilizimi shumëshekullor i Prizrenit.