Religjioni - Per Prizrenin | Visit Prizren

Din

Prizren’de Arnavutlar, Türkler, Romlar, Boşnyaklar, Sırplar ve başkaları yaşar.
Prizren vatandaşlarının dini bağlılıklarının mozaiğinde İslami inanç, daha sonra Katolik, Ortodoks ve diğer inançlar hakimdir.
Prizren dini mimarisinin ihtişamını ve uyumunu birlikte yaratan önemli sayıda camiye, Ortodoks, Katolik kiliselerine, sonra tekke ve mezarlara sahiptir.

Prizren doğal şehirlerden biridir, doğanın yarattığı güzelliklere kıyasen insan eli müdahalesi oldukça küçüktür. 
Bu mükemmel doğal bağlam ve çok uygun coğrafi rölyefi üzerine, Prizren’in yüzyıllarca mimarisi ve medeniyeti inşa edilmiştir.