1743 - Ofertat Turistike | Visit Prizren

Turizm Aktivitesi - Dağ Bisiklet Parkuru

Prizren, Karapotok (doğa) kısmında başlayan ve Dağ Evi kısmında sona eren 5 km uzunluğundaki dağ bisikleti parkuruna sahiptir.