Rreth Prizrenit | Visit Prizren

Prizren Hakkında

Elverişli Coğrafi konumu, tarih boyunca bu kültürlerin uyumlu bir şekilde harmanlanması ve tüm zamanların gıpta edilecek sayıda anıtsal yapılarıyla Prizren haklı sebepler ile “Müze Şehri”, “Açık Hava Müzesi” ve “Balkanın Dubrovniği” olarak adlandırılan Kosova’nın en güzel şehirlerindendir.

Şar Dağları (“Milli Park” olarak ilan edilen), Akdere’nin her iki yakasında ve doğu ile batı arasındaki önemli ticaret yollarının kesiştiği noktada bulunan Prizren, tarih boyunca önemli bir kültürel, ekonomik ve diplomatik merkez olarak biliniyordu.  

Prizren kuşkusuz olarak Kosova’nın en önemli yerleşim yerlerinden biridir.

İdari, kültürel, tarihi, politik ve diğer alanlarda birçok eser yayınlayan çeşitli yol gösterenlerin, tarihçilerin, coğrafyacıların ve bilim adamlarının merakını uyandıran zengin bir geçmişi var.

Prizren bu topraklarda uzun süredir yaşamış olan neolit, eneolit, bronz, demir, antik ve ötesinden arkeolojik anıtlar ve kanıtlar korumaktadır.
Bu, bölgede yapılan çok sayıda arkeolojik kazılarda keşfedilen çok sayıda eserle kanıtlanmıştır.

Arkeolojik veriler Prizren’in Güneydoğu Avrupa ve ötesindeki en eski şehirlerinden biri olduğunu göstermektedir.

640 kilometrelik bir alana sahip olan Prizren Belediyesi (Kosova topraklarının %5.94’ü) 74 yerleşim yeri ve yaklaşık 175,000 nüfusu ile Kosova’nın güneybatısında yer almaktadır.  
Prizren kenti Yakova, Rahovets, Suhareka, Ştrpçe, Dragaş, Mamuşa belediyeleriyle ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya ülkeleri ile  sınır komşudur.

Prizren Ovası yaklaşık 400 metre deniz üstü yüksekliğinde bulunur ve Şar dağlarının  bazı tepeleri deniz üstü yüksekliğinin 2000 metre yüksekliğini aşar.

Kentin iklimi çeşitlidir.

Alexandria’nın ünlü coğrafyacısı Klaudius Ptolomeu (87-150), “Coğrafya” adlı eserinde, diğer vurgulamalar yanı sıra, Adriyatik havzasını İlirya’nın iç kısmına bağlayan yolu vurgular. VII. yüzyılın sonuna doğru veya VIII. Yüzyılın başında yaşayan İtalya’nın Ravenna’sından anonim yazar “Cosmograpfia” (Dünyanın Tanımı) adlı eserinde o zamanki 5 bin 300 dünya coğrafi isimleri arasında Theranda’yı tanımlamaktadır.

Prizren'in en değerli varlıkları, geçmiş yüzyıllardan miras alınan değerleridir. Bu değerler bir yandan mükemmel bir mimari ve büyülü kentsel yapı, diğer yandan özel halk gelenekleri ile kendini gösterir.

Prizren'in kültürel mirası nadir bir renktir ve Kosova'da çok maddeli çekici bir kimlik sunar.

Prizren, günümüzde kentin kültürel miras açısından zengin olması için katkısı önemli olan farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu yer olmasındadır.

Prizren, ticaret gelişimi konusunda İpek yolu bağlantısı ile de tanınmaktadır.

Bu ticaret yolu ile şehir Priştine, Üsküp, Tiran ve Karadağ gibi çeşitli ticaret yerleri arasında bağlantı kurdu.

Geçmişte şehrin gelişimi, el sanatları, ticaret ve onlarla birlikte trafik ağındaki gelişmelerle yakından ilişkilidir.

Prizren’den, Leje ve Niş’i bağlayan eski karayolu geçmiştir.

Bu yola ortaçağda Via de Zenta ismi verilmiştir.

Malların nakliyesi karavanlarla gerçekleştirilmiştir.

Bu yolun Prizren'den geçmesi, şehirden başka yönlere doğru dağılması,  tüm malların Akdeniz'den Tuna'ya kadar toplanması, dağıtılmasını, Prizren'in yüzlerce köy ve kasaba ile iş bağlantıları kurmasını  ve aynı zamanda kendisi için kar etmesini sağladı.

Demiryolunun yapılması ile , eski yol bir zamanki önemini kaybetmiştir.

Din Din

Prizren’de Arnavutlar, Türkler, Romlar, Boşnaklar, Sırplar ve diğer halklar yaşar.
Prizren vatandaşlarının dini bağlılıklarının mozaiğinde, İslami inanç, daha sonra Katolik, Ortodoks ve diğer inançlar hakimdir.
Prizren dini mimarisinin ihtişamını ve uyumunu birlikte yaratan önemli sayıda camiye, Ortodoks ve  Katolik kiliselerine, ayrıca  Prizren'in dini mimarisinin ihtişamını ve uyumunu birlikte yaratan tekke ve mezarlarda bulunmaktadır.

DoğaDoğa

Prizren doğal şehirlerden biridir, doğanın yarattığı güzelliklere kıyasen insan eli müdahalesi oldukça azdır.
Bu mükemmel doğal bağlam ve çok uygun coğrafi rölyefi üzerine, Prizren’in yüzyıllarca mimarisi ve medeniyeti inşa edilmiştir.

Sanat ve KültürSanat ve Kültür

Prizren el sanatları şehridir.
El sanatları geleneksellerle paralel olarak devam eder, örneğin: gümüş teller  ateşle  disiplin ve sevgi ile işleniyor.

Bir demircinin yakınındaysanız, enstrümana doğru şekli vermek için bu metali döven bir ustanın çekicinden gelen bir müzik aletinin sesi olduğunu düşündüren bir ses duyabilirsiniz.
Prizren'de telkari eserler, ayakkabıcılar, terziler, berberler vb. el sanatları fark edilebilir, bu da vatandaşlar arasında sessizce yaşamaya devam eden geleneksel el sanatlarıyla tanışabileceğiniz anlamına gelir.


KÜLTÜREL MİRASKÜLTÜREL MİRAS

Bu şehir antik çağlardan beri kültürel miras, medeniyetler ve farklı dinlerin değerleri için Balkan’larda eşsiz bir yer olarak bilinir.
Tüm bunlar, elverişli coğrafi konumu, tarih boyunca bu kültürlerin uyumlu bir şekilde harmanlanması ve tüm zamanların kıskanılacak anıtlarıyla, Prizren haklı olarak “Müze Şehri”, “Açık Hava Müzesi” ve hatta “Balkanın Dubrovniği” gibi, Kosova’nın en güzel şehirlerinden biri olarak adlandırılmaktadır.

Mutfak Mutfak

Prizren hamur işleriyle  tanınmıştır. Bunlardan bazıları poğaça, topli, yumurtalı pitayka, pite ve fuliya’dır.
Geleneksel yemekler, Prizren mutfağının özüdür.
Ayrıca köfteli çerviş, lorperynirli biber, dolma, musaka, sarma, fasulye, gulaş, etli büryan, elbasan tava Prizren’in en önemli yemekleri arasındadır.
Ayrıca Prizren tatlıların çeşitleriyle de tanınmıştır. Bunlar: şekerpare, tespişte, baklava, sütlaç, tulumba tatlısı ve helva gibileridir.