2069 - Ofertat Turistike | Visit Prizren

Turizm Aktivitesi - Balıkçılık

Şehrin iki nehir yanında yer aldığı için, balıkçılık Prizren’de geleneksel turizm aktivitesidir.

Birincisi, Akdere şehrin merkezinden geçer ve az sayıda yerli alabalığına sahiptir, ikincisi,

Beyaz Drim, Prizren’in 10 km batısında bulunur. Bu nehir çeşitli balığa sahiptir, ki şunlardır: sazan, mlüş, cila, smuç, saraga vb. “Beyaz Drim” isimli balıkçılar derneği de vardır.

Kara Göl: - 50 dakika uzaklıkta Yajinça Gölünün kuzey doğusunda ve tepenin ucunda bulunur.