2069 - Ofertat Turistike | Visit Prizren

Turistićke Ponude - Ribolov

Ribolov je rekreativni sport koji ima tradiciju u Prizrenu jer se ovaj grad nalazi u blizini dviju rijeka. Prva, Bistrica prolazi točno u centru grada, na rijeci ima nekoliko autohtonih pastrmki, a drugi, Beli Drim, koji se nalazi 10 km zapadno od Prizrena. Ribe u ovoj rijeci su različite, kao što su: šaran, severna štuka, Skobal, smuđ, saraga (ciprinidi) itd. Postoji ribarsko udruženje "Drini i Bardhë" (Beli Drim).