1876 - Evente Single | Visit Prizren

BİENNAL OTOYOL

Tanım

AUTOSTRADA BIENNALE ülkedeki kültürel boşlukları geri kazanma, deneyimli ve somut alanlarda değerlere dönüştürme, diyalog ve bağımsız düşünmenin sınırlarını zorlamaya çağrı yapan, tepri, araştırma ve eylemin özgürleştirici, baskın ve estetik dominant vizyonuyla oluşturulur.    

Autostrada Biennale, sanatçı, eğitimci ve sosyolog içeren gençlerden oluşan bir ekip tarafından ve kültür genişletmemisyonuyla birlikte, paradoksal ve idealist parametrelerine dayalı tasarım ve eylem ”acil kapılar”ı açmak için kuruldu.

Autostrada Biennale ekibi, , şehri bir müzeye ve aynı zamanda modern bir merkeze dönüştürmek ve aynı zamanda Prizren'in yüzyıllık tarihi ile ilgili yeni deneysel alanları işaretlemek için ütopik bir fabrika işletiyor. Autostrada Biennale ekibi, Balkanlar ve ötesindeki çağdaş sanat sistemlerinin genişlemesini üstlenerek sanatı beyaz kutudan çıkarmayı planlıyor.

Galeri