1963 - Evente Single | Visit Prizren

Koca Balkan

Tanım

Koca Balkan – geleneksel bir etkinliktir. Geleneksel toplantıları ve 2043m yükseklikte bulunan ve  gerçekleşen Koca Balkan tepesinde doğa yürüyüşünü (hiking) kapsar.

Galeri