Kontakti | Visit Prizren

Kontakti

Info Qendra në rrugën Remzi Ademi (objekti i Beledijës)
+38345567716

Info Qendra në rrugën e Farkatarëve
+38345359480
+38349605954

Info Qendra në Stacion të Autobusave