1755 - Ofertat Turistike | Visit Prizren

Ofertat Turistike - DOWNHILL-Shtegu për biçiklistë

Downhill është disciplinë e re e ofertës turistike e mundësuar dhe lansuar nga Komuna e Prizrenit. Shtegu i krijuar për këtë aktivitet tashmë ka filluar të shfrytëzohet nga biçiklistët vendor por edhe ata të jashtëm.

Ky zhvillim i turizmit malor, si pikë fillestare gjendet përgjatë rrugës Shtëpi Malore e deri tek Pashaçeshme 3, me gjatësi prej 5 km.