1873 - Evente Single | Visit Prizren

Bunar Fest

Përshkrimi

Në këtë festival paraqitja është e lirë. Aktiviteti ka të bëjë me lëshimin me goma traktori dhe me kunja nëpër Lumin Bistrica. Lumi është i ftohtë dhe i rrezikshëm, prandaj duhen pajisje shtesë.
Helmeta është shumë e nevojshme.

Galeria